Over mijzelf

En wie ben ik, Galina, die dit aanbiedt?
Een bepaalde aanleg en een aantal van je talenten zou je geërfd kunnen hebben. De rest ontvang je van het leven volgens de wetmatigheden die in jouw eigen, unieke  ‘levensplan’ besloten liggen. Daarvan bewust te worden naarmate het zich geleidelijk voltrekt, de richting van je ‘levensreis’ niet uit het oog te verliezen … Dat is wat mij beweegt om de ‘kunst van het leven’ en mijzelf te blijven verkennen.

Het kunstzinnige heb ik van mijn vader. Hij was kunstschilder. Van mijn moeder heb ik een kennisgericht karakter meegekregen. De wens om te weten hoe iets in elkaar zit en waarom het op een bepaalde manier werkt.

Deze combinatie bracht mij ertoe het Leven en de Kunst in verbinding te brengen met elkaar. Daartussenin heb ik de ruimte ontdekt waarin je jezelf als écht mens kunt ervaren en aan het kunstwerk van je leven kunt werken.

Mijn beroep als therapeute heb ik in verschillende landen uitgeoefend. Eerst in Nederland, het land waar mijn werk in 1976, met de oprichting van “Het Klavertje”, Centrum voor persoonlijke ontwikkeling door Kunst  was begonnen. Vervolgens in Zwitserland, waar ik het Kunstatelier Turicum heb geopend. En tot slot in Brazilië, waar ik van 2004 tot 2014 cursussen heb ontwikkeld en geïntroduceerd onder het thema Artistieke Opvoedkunde (voor volwassenen).

Eind 2014 ben ik teruggekomen naar Nederland. Het land waar ik ook mijn eerste boeken heb gepubliceerd:
– Zelfontplooiïng door Kunst
– Creativiteit en Therapie
– Therapie … en wat dan?

Mijn huidige aanbod sluit aan op de thema’s van deze boeken. Mijn Atelier “Rose in Blue” is een oord waar je dieper contact kunt maken met wie je bent.

Meer lezen?
U kunt ook het interview lezen dat in december 2015 met mij is gehouden.

Direct contact opnemen?
Dat kan ook natuurlijk. Je vindt al mijn gegevens onder ‘contact‘.